• Uw hond(en) dient gezond te zijn, preventief behandeld te worden tegen vlooien en teken en dient jaarlijks ingeënt te worden tegen ( rabies ) cocktail en kennelhoest.
 • Uw hond(en) moet een degelijke halsband of tuig dragen (geen slipketting of strop )
 • Uw hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen
 • Loopse teven mogen helaas niet mee, eventueel zijn daar aparte afspraken voor te maken zoals bijvoorbeeld een individuele wandeling .Hier zijn wel extra kosten aan verbonden en is op basis van beschikbaarheid.
 • Hondenuitlaatservice Walk and Play behoudt zich het recht om de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen indien blijkt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft.
 • U heeft een WA-verzekering en uw hond(en) is daar in opgenomen. U als eigenaar bent ten alle tijden aansprakelijk voor uw hond. Bij de eerste wandeling graag een kopie verzekering afgeven deze word zorgvuldig bijgehouden in een map en word niet aan derden toonbaar gemaakt
 • Hondenuitlaatservice Walk and Play is niet aan te merken als bezitter van de hond(en) en is ook niet aansprakelijk voor eventueel verlies van uw hond.
 • Hondenuitlaatservice Walk and Play is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden aan de eigenaar van de hond(en) verhaald. Indien niet duidelijk is, welke hond(en) de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de honden verdeeld.
 • Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) de dierenarts van Hondenuitlaatservice Walk and Play ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond.
 • Hondenuitlaatservice Walk and Play is niet aansprakelijk voor schade woning/inboedel door natte/vieze hond(en). Heeft u de wens na de wandeling de hond in een bench te zetten of bijkeuken ect dan graag tijdig aangeven .
 • Hondenuitlaatservice Walk and Play is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.
 • Betaling dient vooraf betaald te worden . Zonder betaling word(en) de hond(en) helaas niet meegenomen.
 • Annuleren dient minimaal 48 uur van tevoren te geschieden. Indien de eigenaar van de hond(en) niet tijdig annuleert, zal het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening worden gebracht. Met uitzondering als de hond onverwachts erg ziek is geworden of komt te overlijden .
 • Hondenuitlaatservice Walk and Play behoudt zich het recht om honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond(en) een gevaar op kan leveren voor andere onder haar hoede gestelde honden of personen.
 • Hondenuitlaatservice Walk and Play behoudt zich het recht om honden uit te sluiten die herhaaldelijk onacceptabel gedrag vertonen .
 • Hondenuitlaatservice Walk and Play heeft het recht om de hond(en) los te laten lopen in een losloopgebied tenzij anders afgesproken.
 • Hondenuitlaatservice Walk and Play behoud zich het recht om bij extreme weersomstandigheden, calamiteiten, onvoorziene omstandigheden of persoonlijke onmisbaarheid de diensten aan te passen of op te schorten.
 • Hondenuitlaatservice Walk and Play behoudt zich de wandelingen tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Vakanties dien ik 2 weken van tevoren medegedeeld te hebben .
 • Hondenuitlaatservice Walk and Play behoudt zich het recht om de tarieven en algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 • De eigenaar heeft ten allen tijden het recht om de wandelingen op te zeggen. Reeds betaalde ritten worden niet terugbetaald met uitzondering als u hond(en) komt te overlijden . Hondenuitlaatservice Walk and Play behoud het recht om zelf ten allen tijden de wandelingen op te zeggen dit wel met gegronde reden .

Plichten

 • De hond(en) wordt rond afgesproken tijd opgehaald en weer netjes thuisgebracht op het afgesproken adres door Hondenuitlaatservice Walk and Play
 • Uw hond(en) krijgt een penning met het telefoonnummer van hondenuitlaatservice Walk and Play aan de halsband of tuig of via een halsband van Hondenuitlaatservice Walk and Play zelf als ik ga wandelen in een losloopzone of wandelgebied die niet geheel omheind is .
 • De roedelwandeling duurt minimaal 45 tot 60 minuten . Uitzonderingen bij extreme weersomstandigheden , fysieke conditie van de hond maar ook voor de pups en de oudjes kan de wandeling ingekort worden.
 • Uw hond(en) word op een veilige manier vervoerd van en naar het des betreffende uitlaatgebied , speelweide of mijn eigen privé bos . Iedere hond krijgt een eigen plekje in de bus in een professionele kennel met in de zomer bij te warm weer een lekkere koelmat en in de winter een fijn warm dekentje .